hlavička

Úřední deska

Obec Ponědrážka v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb - správní řád poskytuje občanům přístup k úřední desce prostřednictvím internetu. Elektronická úřední deska je aktualizována průběžně.

Ostatní

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
02.11.2016 17.11.2016 Kácení dřevin
Jana Strouhová
07.09.2016 22.09.2016 Podzimní svoz objemného a nebezpoečného odpadu
Jana Strouhová
12.08.2016 27.08.2016 Vyjádření obce Ponědrážka k odvolání p. Adama - kácení stromů kolem silnice
Jana Strouhová
20.07.2016 04.08.2016 Pouťová zábava 2016
Jana Strouhová
20.07.2016 04.08.2016 Rozhodnutí - povolení kácení dřevin
Jana Strouhová
11.05.2016 26.05.2016 Stanovení termínu závěrečné kontrolní prohlídky - Vodovod Vlkov
Jana Strouhová
11.05.2016 26.05.2016 Kontejner na velkoobjemový odpad
Jana Strouhová
27.04.2016 12.05.2016 Veřejnoprávní smlouva
Jana Strouhová
06.04.2016 21.04.2016 Vodovodní přípojka Vlkov
Jana Strouhová
10.02.2016 25.02.2016 Rozhodnutí o kácení dřevin
Jana Strouhová
16.12.2015 31.12.2015 Výdej vánočních kaprů
Jana Strouhová
20.10.2014 04.11.2014 Nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí v obci Ponědrážka
Jana Strouhová
14.07.2014 29.07.2014 Anketa pro veřejnost
Jana Strouhová
19.12.2013 06.01.2014 zápis 18.12.2013
Jana Strouhová
22.11.2013 07.12.2013 Rozsvícení vánočního stromku a Mikulášská nadílka pro děti
Jana Strouhová
06.08.2013 21.08.2014 Nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí
Jana Strouhová
21.06.2013 06.07.2013 Vnitřní směrnice č. 1/2013 - zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Jana Strouhová

Oznámení

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
12.05.2021 27.05.2021 Program zasedání ZO 19.5.2021
Jana Strouhová
12.05.2021 03.06.2021 Oznámení o veřejném projednání návrhu Územní studie krajiny JčK
Jana Strouhová

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
12.05.2021 27.05.2021 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy
Jana Strouhová