hlavička

Úřední hodiny

Obecní úřad Ponědrážka - úřední hodiny:

       
Středa:  17.00 - 18.00
Pátek:  8.30 - 10.30


Zasedání obecního zastupitelstva se koná každý měsíc  - středa po 15. dni daného měsíce od 19.00 hodin, pokud není zveřejněno jinak.
Program zasedání je zveřejněn vždy 7 dní předem na úřední desce obecního úřadu jak tištěný, tak na webových stránkách. Každé zasedání obecního úřadu je veřejné a může se zúčastnit každý občan obce.

Úhrada poplatků za rozpočtové příjmy ve výši:

 

 700Kč za trvale žijícího občana - odpady
50 Kč  za trvale žijícího občana - stočné
50 Kč  za jednoho psa
700 Kč  za rekreační objekt  - odpady
100 Kč  za rekreační objekt  - stočné

 

můžete uhradit hotově do pokladny obce v úředních hodinách, nejlépe středa 17.00 - 18.00 hodin
nebo bezhotovostně na běžný účet obce:  3063454329/0800, v případě bezhotovostní platby udejte do zprávy pro příjemce své jméno a číslo popisné.