hlavička

Úřední deska

Obec Ponědrážka v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb - správní řád poskytuje občanům přístup k úřední desce prostřednictvím internetu. Elektronická úřední deska je aktualizována průběžně.

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
28.06.2024 28.06.2027 Zásady sportovního rybolovu na nádrži Obecníček
Jana Strouhová
30.04.2024 31.12.2024 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce
Jana Strouhová
28.02.2024 12.03.2024 Kontejner na objemný odpad
Jana Strouhová
31.01.2024 15.02.2024 Informace o výskytu uhynulých ptáků
Jana Strouhová
20.12.2023 04.01.2024 Vánoční ryby 2023
Jana Strouhová
13.12.2023 28.12.2023 Vánoční ryby 2023
Jana Strouhová
13.12.2023 31.12.2024 Rozpis svozů odpadů v roce 2024
Jana Strouhová
10.11.2023 31.12.2023 Varování před podvodnými zprávami
Jana Strouhová
27.09.2023 12.10.2023 Opatření obecné povahy - CHKO , vlk, mník
Jana Strouhová
03.05.2023 12.05.2023 Odečet vodoměrů
Jana Strouhová
01.03.2023 31.01.2024 Nedostatečně identifikovatelní vlastníci
Jana Strouhová
14.12.2022 30.01.2023 Volby prezidenta ČR - 2023
Jana Strouhová
09.11.2022 24.11.2022 Datové schránky
Jana Strouhová
24.09.2022 31.12.2022 Výsledky hlasování ve volbách do ZO 2022
Jana Strouhová
14.09.2022 03.10.2022 Svoz objemného odpadu
Jana Strouhová
09.09.2022 24.09.2022 Jak upravit hlasovací lístek
Jana Strouhová
24.08.2022 31.12.2022 Dotační projekt - My v tom jihočechy nenecháme
Jana Strouhová
01.07.2022 20.07.2022 Náležitosti kandidátní listiny
Jana Strouhová
29.06.2022 30.08.2022 Dovolená Mudr. Bílek
Jana Strouhová
22.06.2022 31.12.2022 JOGA V PONĚDRÁŽCE
Jana Strouhová