OZV c.6-2019 o poplatku z pobytu

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 01.01.2020
Sejmuto: 30.12.2025
Zveřejnil (zodpovídá): Jana Strouhová