Sportovní rybolov na nádrži „Rašelina“ v k.ú. Ponědrážka

 

Obec Ponědrážka nabízí všem zájemcům možnost sportovního lovu ryb udicí na nádrži „Rašelina“.

 

Nádrž se nachází v katastru obce Ponědrážka, přibližně 1km od středu obce směrem na obec Ponědraž, v Jihočeském kraji, cca 7 km od města Veselí nad Lužnicí směrem na Třeboň. Jedná se o vodní plochu o rozloze 5 ha, která vznikla v minulosti po těžbě rašeliny. Nádrž není možno vypustit. Okolí nádrže se nachází v klidném prostředí a je k ní dobrý přístup i automobilem.

Nádrž je dobře zarybněna především kaprem a amurem, vyskytují se zde i dravé druhy jako štika, candát, sumec a i ostatní druhy ryb jako okoun, lín, plotice, cejn a pod. Každoročně je obsádka doplňována kaprem a amurem ve vyšších váhových kategoriích.

 

Odkaz na mapu ZDE.

 

Sportovní rybolov na nádrži „Rašelina“ může provozovat každý zájemce starší 15 let (mládež do 15 let v doprovodu osoby starší 15 let), který si za úplatu opatří povolení Obecního úřadu Ponědrážka a bude plnit ustanovení o rybolovu uvedená v „Zásadách sportovního rybolovu na nádrži Rašelina v k.ú. Ponědrážka“.

 

Rybářská sezóna na nádrži je stanovena od 1.dubna do 30.listopadu, lov dravých druhů ryb povolen od 1. června.

 

Za obec Ponědrážka vydává povolení k rybolovu správce nádrže p. Jindra Jan, Ponědrážka 46, tel.:724189793. Povolení je nepřenosné na jinou osobu. Po ukončení lovu je lovící povinen odevzdat povolenku s výkazem úlovků správci nádrže, v případě jeho nedostupnosti ji vložit do poštovní schránky na výše uvedené adrese nebo do schránky umístěné na přístupové cestě k nádrži.

 

Ceny povolenek

 

Systém „chyť a pusť“

 • na 1den dospělí  400,- Kč 
 • na 1den mládež do 15 let 200,- Kč

   

Systém „s rybou“

 • na 1 den dospělí 700,- Kč
 • na 1 den mládež 300,- Kč

 

Po dohodě se správcem nádrže je možno sjednat povolení k rybolovu i na delší časové období.


Zásady sportovního rybolovu na nádrži „Rašelina“ v k.ú. Ponědrážka

 

Osoba provádějící rybolov, nebo osoba doprovázející lovící mládež musí mít u sebe:

 • povolenku k rybolovu s výkazem úlovků,
 • průkaz totožnosti (OP, pas), 
 • podběrák,
 • metr,
 • vyprošťovač háčků nebo peán,
 • vezírek s kruhy v případě ponechání si ulovené ryby,
 • doporučuje se i podložka pod ulovenou rybu

 

Povolená doba lovu:

 • v dubnu, říjnu a listopadu  od 5.00 do 21.00 hod
 • v květnu, červnu, červenci, srpnu a září  od 4.00 do 23.00 hod

 

Povolené způsoby lovu:

 • na položenou – v tomto případě mohou být nastraženy dvě udice, na každé max. dva návazce, při lovu na mrtvou či živou rybku pouze jeden návazec na každé udici, 
 • na plavanou – jedna udice v kombinaci s jednou udicí na položenou,
 • lov přívlačí – jedna udice,
 • lov čeřínkováním - pro získání nástražních rybek je možno použít čeřínek o rozměrech 1x1m, jako nástražní rybku (ve velikosti min.15 cm) je možno použít pouze takové druhy, které zde nemají stanovenou nejmenší lovnou míru.

 

Lovné míry vybraných druhů ryb měřeno od vrcholu rypce po konec paprsků ocasní ploutve:

 • kapr 45 cm, (kapr nad 60 cm se do nádrže vrací)
 • amur bílý 60 cm, (amur nad 80 cm se do nádrže vrací)
 • lín 30 cm,
 • štika 60 cm,
 • candát 45 cm, (candát nad 65 cm se do nádrže vrací)
 • sumec 90 cm,


Ostatní druhy ryb nemají stanovenou nejmenší lovnou míru. Ryby nedosahující lovné míry nebo přesahující stanovenou míru, musí být neprodleně po zdolání, vyproštění háčku a pořízení fotodokumentace šetrně vráceny zpět do nádrže. Stejně tak ryby ulovené systémem „chyť a pusť“. Ryby, které si lovící hodlá ponechat, musí být uloženy do vezírku s kruhy a zapsány do výkazu úlovků. Po skončení lovu je zakázáno kuchání a porcování úlovku v okolí nádrže.


Povolený úlovek: v jednom dni si lovící může ponechat nejvýše dvě ušlechtilé ryby se stanovenou lovnou mírou a další druhy ryb do hmotnosti celkového úlovku 7 kg.


Chování při lovu:  lovící může k lovu využít některé ze stanovišť (dřevěné plato) umístěných po obvodu nádrže, může lovit i na vhodných místech ze břehu. Lov z lodí a jiných plovoucích zařízení není dovolen. Při lovu je povoleno vnadění a používání krmítek. Lovící je povinen dodržovat na stanovišti klid a pořádek a po ukončení lovu stanoviště uklidit.


Ke kontrole dodržování zásad rybolovu na nádrži Rašelina jsou oprávněni:

 • správce nádrže p. Jan Jindra
 • starosta MVDr. Jiří Vobr
 • místostarosta Ing. Jiří Švarc 

 

Sport fishing in the pond “Rašelina“ in cadastre area Ponědrážka

Municipality of Ponědrážka offers an angling rod sport fishing opportunity in the pond „Rašelina“.
The pond is located in Ponědrážka cadastre area, approximately 1 km from the village centre towards Ponědraž. It is 7km far from Veselí nad Lužnicí towards Třeboň in South Bohemian county. The pond was created by the extraction of peat and it can´t be drained. Its area is 5 ha. The pond is placed in a quiet surroundings and is accessible also by car.
There are mainly carps and amurs in the pond but there occur also predatory species like pike, pikeperch, cat-fish and other fish species like perch, tench, roach, bream, etc. Carps and amurs of higher weight categories are replenished every year.
Link for the map is HERE:
http://www.soukromerybarskereviry.cz/sportovni-rybolov-raselina

Sport fishing can be performed by anyone older than 15 years of age, who buys a fishing permit of Ponědrážka municipal office and who complies with all rules written in „Rules of sport fishing in a pond Rašelina in cadastre area Ponědrážka“. Children younger than 15 years have to be accompanied by a person older than 15 years.

Fishing season is defined from 1st April till 30th November. Catching of predatory fish is allowed since 1st June.

Permits are issued by an administrator of the pond, Mr Jan Jindra, Ponědrážka 46, phone: +420 724 189 793. Permits are not transferable. The permit including the report of caught fish needs to be handed back to the administrator when the fishing is finished. In case the administrator is not available the permit must be inserted into his letter box (Ponědrážka 46) or into the letter box placed next to the road to the pond.

Price list:
System “catch and release“
- Adults                                                    400 CZK per day
- Children under 15                                   200 CZK per day

System “take a fish“
- Adults                                                    700 CZK per day
- Children under 15                                   300 CZK per day

Permit for a longer time period can be arranged with the pond administrator.


Rules of sport fishing in the pond Rašelina in cadastre area Ponědrážka

The fishing person or person accompanying a child has to carry:
- Fishing permit and the report of caught fish
- Identity card or passport
- Landing net
- Measuring tape
- Forceps
- Keepnet (in the case of taking caught fish)
- Unhooking mat is recommended

Fishing hours:
- April, October and November from 5am to 9pm
- May, June, July, August and September from 4am to 11pm

Allowed fishing styles:
- Leger fishing –two rods and lines with two hook-links on each line can be used. If a small fish is used as a bait, only one hook-link can be used for each fish line.
- Float fishing – one rod and line, which can be used also in a combination with one leger fishing rod and line.
- Spinning fishing – only one rod and line can be used.
- Stake bag net fishing – a stake bag net can be used for catching bait fish (minimal size is 15 cm). Maximal size of net is 1 m2. Only species without the size limit can be used as a bait.

Minimum (and maximum) size limits of selected species of fish (measured from the top of the snout to the end of the tail):
- Carp                               45 cm (carp bigger than 60 cm must be released back)
- white amur                     60 cm (amur bigger than 80 cm must be released back)
- tench                              30 cm
- pike                                60 cm
- pikeperch                        45 cm (pikeperch bigger than 65 cm must be released back)
- wels catfish                     90 cm
Other species don´t have size limits. Any fish which is smaller or bigger than its limit has to be carefully released back after extricating of hook and taking a photo. This applies also for the system “catch and release”. Any fish which will be taken has to be placed into the keep-net and noted to the report. It is strictly prohibited to gut the fish near the pond.

Daily catch limit:
Each angler is allowed to take two noble fish (from the size limits list) at most and any other fish in total weight (including the noble fish) of 7 kg.

Fishing behaviour:
The wooden plateaus or any suitable place on a bank can be used as a fishing stand. Fishing from boats or other floating equipment is prohibited. Baiting and using feeders is allowed. Everyone has to behave quietly and keep the stand clean and tidy up the place when leaving.

Supervision:
Following people are authorised to monitor the adherence to above mentioned fishing rules:
- Jan Jindra, administrator of the pond
- MVDr. Jiří Vobr, mayor
- Ing. Jiří Švarc, deputy mayor.

Zarybnění 2015

nové ryby

 

 ryby

 

zobrazení rybářských spotů

alt

 

příjezdová cesta k vodní ploše

alt

 

Spot pro rybaření číslo 1

 

alt

 

 

Spot pro rybaření číslo 2

 

alt

 

Spot pro rybaření číslo 3

 

alt

 

Spot pro rybaření číslo 4

 alt

 

Spot pro rybaření číslo 5

alt