Obec Ponědrážka
Obecní úřad Ponědrážka

INFORMACE

O konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Ponědrážka

Obecní úřad Ponědrážka v souladu s ustanovením  § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Ponědrážka, svolaného dosavadním starostou obce Janem Jindrou  v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání : Obec  Ponědrážka,  místnost obecního  úřadu,

Doba konání : 10.11.2010 od 19.00 hodin

Navržený program:

1. Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Volba starosty a místostarosty

a) určení způsobu volby starosty a místostarosty
b) volba starosty
c) volba místostarosty

4. Zřízení finančního a kontrolního výboru

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru

5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva (§72 zákona o obcích)

6. Diskuse

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

Jan Jindra, dosavadní starosta obce Ponědrážka

Vyvěšeno na úřední desce dne:
29.10.2010

Sejmuto z úřední desky dne: