Úřední hodiny PDF Tisk

 

ST   8:30 -  12.30       17:00-18:00

PÁ  8:30  -  12.30

 

 

 

Úhrada poplatků za rozpočtové příjmy ve výši:´ 400 Kč za trvale žijícího občana - odpady

                                                                      50 Kč za trvale žijícího občana - stočné

                                                                      50 Kč za jednoho psa

 

                                                                      600 Kč za rekreační objekt  - odpady

                                                                      100 Kč za rekreační objekt  - stočné

 

 

můžete uhradit hotově do pokladny obce v úředních hodinách, nejlépe středa 17.00 - 18.00 hodin

nebo bezhotovostně na běžný účet obce:  7000039601/7940, v případě bezhotovostní platby udejte do zprávy pro příjemce své jméno a číslo popisné.