Tvůrce těchto internetových stránek (Marek Víta) prohlašuje, že byly vytvořeny s ohledem na dnes dostupné metodiky zabývající se přístupností na webu. Uživatelům nejsou tedy záměrně kladeny žádné překážky, které by mohly prohlížení stránek znesnadnit. Pokud i přesto na takovouto překážku narazíte, kontaktujte nás a my se ji pokusíme odstranit.