Rozpočet na rok 2010

 

Příjmy 2010
daň z příjmů ze závislé činnosti 190,00
daň z příjmů fyzických osob 12,50
daň z příjmů právnických osob 250,00
daň z přidané hodnoty 350,00
za likvidaci komunálního odpadu 45,00
poplatky ze psů 3,62
správní poplatky
neinv.dotace ze SR 7,40
daň z nemovitosti 100,00
1012 příjmy z pronájmu zem. Poz. 23,00
1031 pěstební činnost 200,00
2321 odvád.a čist.odp.vod 5,10
2341 vodní díla - pronájem 195,00
3612 bytové hospodářství 66,00
3722 sběr a svoz ost. Odpadů 9,00
6171 činnost místní správy 3,00
6310 příjmy z úroků 40,00
příjmy celkem 1499,62
Výdaje 2010
1031 pěstební činnost 70,00
2321 odvádění a čist. Odp. vod 10,00
2341 vodní díla 40,00
3113 základní školy 45,00
3419 ostatní tělových. Činnost 4,50
3631 veřejné osvětlení 25,00
3722 sběr a svoz odpadů 70,00
3745 vzhled obcí a veřej. zeleň 80,00
6112 zastupitelstva obcí 125,00
6171 činnost místní správy 330,00
6310 služby peněž. Ústavů 5,00
6402 finanční vypořádání minulých let 7,12
3399 SPOZ 20,00
3421 využití volného času mládeže 1,50
3612 bytové hospodářství 20,00
3636 územní rozvoj 3 500,00
5512 požární ochrana 5,00
výdaje celkem 4 358,12